Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kur

Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklife göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlayabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’nda izin alınması zorunlu oluyor. Kurulun izin verebilmesi için TÜBİTAK‘ın belirleyeceği kriterlere uygunluk aranacak.

Sermaye piyasası araçlarına özgü haklar sağlayan kripto varlıklara ilişkin olarak düzenleyici işlemler tesis etmek, özel ve genel nitelikte kararlar almak ve tedbir ve yaptırım uygulamak konusunda SPK yetkili olacak. SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarla müşterileri arasında sözleşmelerin düzenlenmesine, kapsamına, değiştirilmesine, ücret ve masraflara, sözleşmenin sona ermesine, feshine ve bu sözleşmelerin içeriğinde yer alması gereken asgari hususlara ilişkin belirlemeler yapabilecek.

Cip, sulama yapan vidanjöre çarptı: 1’i ağır 2 yaralı Cip, sulama yapan vidanjöre çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

ulu’nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, kripto varlık, varlık hizmet sağlayıcısı, platform tanımlaması yapılıyor.

Editör: Tolunay Ünal